เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครครู-ผู้ดูแลเด็ก บัดนี้-9พ.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 * เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู* Advertisement 1. ตำแหน่งที่จะจัดจ้างและค่าจ้างที่จะได้รับ สำหรับโรงเรียนเทศบาลนากลาง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน 1. วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา 4. วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา 5. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 6. วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา 7. วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่ง […]