ทำเนียบชี้แจง ลูกสาวนายกฯ ร่วมคณะบินนิวยอร์ก ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด มาเพื่อช่วยงานแม่

Advertisement 19 กันยายน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี Advertisement ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 78 ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ ว่า 1.เรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย โดยที่นายกรัฐมนตรีเป็นแขกของผู้นำของสหรัฐ จึงมีหน่วยงาน Secret Service จาก Homeland Security ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่คุ้มกัน ตั้งแต่เครื่องแตะพื้น ซึ่งจะทำให้เครื่องบินที่นายกรัฐมนตรีโดยสารมาต้องจอดบนลานจอด เพื่อให้หน่วย Secret Service ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย นับตั้งแต่เครื่องลงจอด นายกรัฐมนตรีลงจากเครื่อง จนนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถ ถ้าหากนายกรัฐมนตรีโดยสารเครื่องพาณิชย์จะทำให้กระทบผู้โดยสารทั่วไป ที่ต้องเสียเวลารอกระบวนการ อย่างต่ำ 1 ชั่วโมงกว่าจะได้ไปลงที่อาคาร ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับผู้โดยสารท่านอื่น หากต้องขึ้นเครื่องบิน Connecting Flight หรือผู้โดยสารที่เร่งรีบในการเดินทาง นอกจากผลกระทบต่อผู้โดยสารบนเครื่องแล้ว อาจทำให้เกิดกรณีฟ้องร้องได้ Advertisement 2.ค่าใช้จ่ายในการเหมาลำ เป็นไปตาม […]

error: