คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน19,500-22,750

Advertisement   Advertisement   คณะแพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ป.ตรี / ป.โท จำนวน  8 อัตรา     ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1   อัตรา ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี  1   อัตรา ตำแหน่งที่ 3 นักทรัพยากรบุคคล  1   อัตรา ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  2  อัตรา ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  1  อัตรา ตำแหน่งที่ 7 นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา คุณสมบัติ Advertisement เพศชาย / หญิง อายุ   18 – […]

error: