คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ วุฒิ ม.6-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 28/2565 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 1.1 พยาบาล 50 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท วุฒิ ป.ตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาต 1.2 นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน 19,950 บาท ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ผ่านการฝึกอบรมระบาดวิทยาพื้นฐาน ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรค พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการควบคุมป้องกันโรคทางระบาดวิทยา ไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสาธารณสุข 2. พนักงานราชการ (เงินรายได้) 2.1 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 […]

error: