คณะแพทยศาสตร์ มมส.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.6-ป.ตรี16อัตรา บัดนี้-18ม.ค.66

Advertisement Advertisement   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (1) แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ (3) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ (4) พนักงานช่วยการพยาบาล 7 อัตรา วุฒิ ม.6 […]

error: