คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี

Advertisement Advertisement   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) Advertisement 2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31ม.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 038 352 603 หรือเบอร์ 082 056 6418 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: