คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์ เงินเดือน 41,000 บาท บัดนี้-31ต.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ (งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท และสวัสดิการต่างๆ Advertisement รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร (ดาวน์โหลดประกาศ) ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-3069120 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ บัดนี้-29เม.ย.65

  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานงานการเงินและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2) อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร 3) ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งโปรแกรม Microsoft Office และ Internet 6) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 8) มีความสามารถในการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ […]

error: