คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก Advertisement – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ – สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือ – สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มิ.ย.66 โทร.02-329-8000 ต่อ 3272 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: