คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-20มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือกำลังศึกษาระดับ ป.เอก โดยผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ แล้ว ทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 Advertisement ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-564 4440-79 ต่อ 7410 (ติดต่อคุณอังคนา นามสุข/คุณอมรา ประทีปชัยเกษม) หรือ E-mail : Amara.p@fph.tu.ac.th สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: