คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รับสมัครนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ วุฒิ ป.ตรี สอบผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-27ก.ค.65

Advertisement Advertisement   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ หรือสาขาสถาปัตยกรรม สอบผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผล TOEIC (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่นๆ) แนบด้วย Advertisement สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-986-9605-6 ต่อ 3011,3012 หรือสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://w3.tds.tu.ac.th/userfiles/jobfiles/Jobform-Eng.pdf หรือสามารถ […]

error: