คณะวิจิตรศิลป์ มช.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13ก.ค.66

Advertisement Advertisement   คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์) อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุมัติคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และโต้ตอบได้เป็นอย่างดี (หากมีผลคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง CMU–eTEGS ,TOEIC , TOEFL PBT , TOEFL CBT , TOEFL IBT , IELTS ให้แนบมาพร้อมใบสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัณฑิตศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ CMU […]

error: