คณะรัฐศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์บริหารรัฐกิจ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-31ม.ค.66

Advertisement Advertisement   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารรัฐกิจ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปริญญาเอก โดยผ่านการสอบเป็น Ph.D. candidate ในด้านรัฐศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31ม.ค.66 Advertisement ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ของ คณะ (www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/) ที่ส่วน “ติดต่อคณะฯ” หัวข้อ “สมัครงาน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อ นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร ในวันและเวลาราชการ ทางอีเมล [email protected] หรือ โทร. 086-907-7310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: