คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-5มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต Advertisement – มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย – มีความรู้ประสบการณ์ด้านการติดตั้ง การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจและอุปกรณ์ต่อพ่วง – ปฏิบัติงานได้ทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต (มีรถบริการรับ-ส่ง) – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.) – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือชนิดอื่น ๆ (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครออนไลน์ บัดนี้-5มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: