มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-15ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครั้งที่ 5/2566 1. อาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 อัตรา – วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 41,000 บาท – วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 28,630 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตามวันราชการในเวลา 8:30 – 16:30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5702 หรือ 064-396-6145, 085-563-6355 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด Download ได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th Advertisement (เกี่ยวกับเรา > > ร่วมงานกับเรา > > แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) สามารถสมัครได้ที่อีเมล [email protected] […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24พ.ย.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่: http://app.tbs.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx สอบถามรายละเอียดโทร. 02-613-2252 ในวันและเวลาราชการ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ทางด้านการตลาด วุฒิ ป.เอก 2อัตรา สมัครทางอีเมล์บัดนี้-16ส.ค.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-16ส.ค.66 โทร.02-696-5737 หรือ 085-563-6355 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์การตลาด วุฒิ ป.เอก บัดนี้-16ส.ค.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก รับสมัครบัดนี้-16ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-696-5737 หรือ 085-563-6355 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-12ก.ค.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ รับสมัครบัดนี้-12ก.ค.66 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้า เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา) >> เข้าสู่ระบบการสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-613-2252 , 084-104-9575 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-12ก.ค.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีในสาขานิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์และการออกแบบ ผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC แนบด้วย รับสมัครบัดนี้-12ก.ค.66 ทาง Internet ได้ที่ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้า เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา) >> เข้าสู่ระบบการสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-613-2252 , 084-104-9575 […]

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป **ผ่าน ก.พ. และมีผลTOEIC** สมัครออนไลน์ บัดนี้-14ก.ค.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC แนบด้วย*** 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/18oIyFNum9v-SKF8G4IL3lp7XA7i8ZiEm/view?usp=sharing 2. นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1aPzKLDGnDmNzOgeROVKRnldyS7e_TRxm/view?usp=drive_link 3. เจ้าหน้าที่วิจัย วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/10K8K-nENPPkTE1t-FZamqWCBFKKFE7fE/view?usp=drive_link รับสมัครบัดนี้-12ก.ค.66 สมัครได้ที่ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.tbs.tu.ac.th หน่วยบริหารบุคคลและธุรการ โทร.02-613-2252 ในวันและเวลาราชการ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC ถายใน5-29มิ.ย.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (หรือชนิดอื่น ๆ) แนบด้วย สมัครทางระบบออนไลน์ 5-29 มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.โท ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-5มิ.ย.66

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท เงินเดือน 24,630 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท สอบผ่าน ก.พ. (หรือ smart for work ของ มธ.) มีผล TOEIC (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-5มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เงินเดือน 21,250 บาท – ป.ตรี สาขานิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์และการออกแบบ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.) – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC (หรือชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) – มีความรู้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อคอมพิวเตอร์ เช่น Premiere Pro, Photoshop, Adobe Illlustrator หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะในการตัดต่อวิดีโอ ออกแบบกราฟิก ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง – มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเล่น Social Media […]

1 2 3
error: