คณะพยาบาลฯ มธ.รับสมัครนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.65

Advertisement Advertisement   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้ สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Advertisement สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://nurse.tu.ac.th ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่ประกาศรับสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่สํานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ […]

error: