คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิ ป.ตรี TOEIC400

Advertisement Advertisement   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง Advertisement – มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตัดต่อวิดีโอ สื่อมัลติมีเดีย โมชั่นกราฟิก และงานออกแบบ – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe After effect, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator – มีความรู้ความเข้าใจในมุมกล้อง การจัดแสง และมีความรู้เกี่ยวกับกล้องวีดิทัศน์ – สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งระบบภาพ ระบบเสียงได้ – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (หรือชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครออนไลน์ บัดนี้-24เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: