คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

Advertisement Advertisement   คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา (ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์) 1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาเคมี ประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง Advertisement วัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ งานทะเบียนพล คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันอังคารที่ […]

error: