คณะการสื่อสารมวลชน มช. รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.65

Advertisement Advertisement   คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรจัดการและดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้การสื่อสารมวลชน Mass Comm Media Learning Center (MC-MLC)ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยห้องค้นคว้า งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,000.-บาท ป.ตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านการทำงานห้องสมุดหรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.masscomm.cmu.ac.th หรือใบสมัครแนบท้ายประกาศ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทาง e-mail: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้-31ส.ค.65 ภายในเวลา 16.30 น. (ไม่รับใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 053-942703 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ และให้นำใบสมัครมาแสดงในวันที่สอบ สัมภาษณ์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: