คณะการท่องเที่ยวฯ ม.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.6/ป.ตรี บัดนี้-23ก.ย.65

Advertisement Advertisement   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566) 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท/เดือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท/เดือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน Advertisement 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,900 บาท/เดือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ […]

error: