เปิดเงินเดือน กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดล่าสุด รับเกือบแสน มีเงินประจำตำแหน่งอีกครึ่งแสน

Advertisement กกต. ชุดปัจจุบัน มาจากไหน Advertisement คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. หนึ่งในองค์กรอิสระ ผู้ที่มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก ตัวแทนของประชาชนชาวไทย ในการเป็นผู้ควบคุม รับสมัคร คัดกรองประวัติประชาชนที่มีความสามารถ มาดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เพื่อรวบรวมเสียงของประชาชนในการหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มาบริหารประเทศ โดยคำนึงถึงเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริต มีความเที่ยงธรรม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน ดำรงวาระมาแล้วทั้งสิ้น 2 สมัย ในปี 2562 และ 2566 ซึ่งกระบวนการสรรหาเกิดขึ้นในปี 2561 โดยคณะกรรมการการสรรหาที่ประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ตัวแทนจากฝ่ายการเมือง ประธานรัฐสภาฯ และองค์กรอิสระ สำหรับคุณสมบัติหลักของการเป็น กกต. คือ ต้องไม่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ก็ตามในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหากำไร หรือรายได้แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกเจ้าของบุคคลใด […]

กกต.เปิด4ช่องทาง ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 25มี.ค.-9เม.ย.66

22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต ในวันที่ 7 พฤษภาคม โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566 สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย 2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 3.ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThaID) 4.แอพพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ คือ 1.เข้าสู่ระบบ […]

‘เลขาฯกกต.’ แจง กระดาษลังทำคูหาเลือกตั้งที่มาเลย์ไม่ผิด ตรงตามข้อกำหนดกฎหมาย

“เลขาฯกกต.” เผย ใช้กระดาษลังทำคูหาเลือกตั้งนอกราชฯ”มาเลย์” ไม่ผิด ระบุ ยังเป็นการใช้สิทธิทางตรงและลับตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ กล่าวถึงกรณีปัญหาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผู้มีสิทธิเดินทางมาใช้สิทธิจำนวนมากจนต้องมีการเพิ่มคูหาลงคะแนนโดยใช้ลังกระดาษมาทำเป็นคูหาแทนจนเกิดการวิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมนั้นว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าสามารถทำได้ไม่มีปัญหาเพราะการลงคะแนนยังเป็นไปโดยตรงและลับตามที่กฏหมายกำหนด เพียงแต่อาจดูไม่สวยงาม ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นทางสถานเอกอัคราชทูตอาจมีคูหาไม่เพียงพอ จึงต้องแก้ปัญหาลักษณะดังกล่าว ซึ่งก็ไม่ถือว่าผิดกฏหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด ส่วนกรณีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่มีการแชร์ภาพเอกสารให้ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ กทม.เขต 13 ซึ่งมีความคลุมเครือเรื่องชื่อพรรคนั้น กำลังให้มีการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว แต่ผู้มีสิทธิยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครได้จากช่องทางอื่น อาทิ แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต เป็นต้น ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

กกต.คาดโต๊ะจีน ‘พลังประชารัฐ’ ถูกเสนอพิจารณาสัปดาห์หน้า

เลขาฯ กกต.เผยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน คดีการระดมทุนโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐ ชี้มูลเหตุที่จะทำให้ยุบพรรคได้คือกรณีการรับเงินจากบริษัทต่างชาติเท่านั้น คาดเสนอที่ประชุมพิจารณาสัปดาห์หน้า (8 มี.ค.62) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการของ กกต.หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 4 – 10 มี.ค.62 ซึ่งบัตรได้มีการจัดพิมพ์ไปแล้ว ล่าสุด ได้มีการแจ้งไปยังสถานกงสุลในต่างประเทศ 97 ประเทศ ประชาสัมพันธ์เรื่องของการกาบัตรเลือกตั้งกรณีผู้สมัครที่ถูกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจะกลายเป็นบัตรเสียซึ่งไม่เพียงแค่พรรคไทยรักษาชาติเท่านั้น ยังมีผู้สมัครรายอื่นที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วย พร้อมกันนี้ระบุว่า กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จำนวน 13 คน เป็นผู้ที่ถูกศาลเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา 10 ปี ส่วนอีก 1 คน ได้ลาออกไปก่อนหน้าวันที่ 8 ก.พ.โดยคณะกรรมการบริหารที่ถูกเพิกถอนสิทธิจะไม่สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดได้ ส่วนสมาชิกคนอื่นของพรรคสามารถย้ายสังกัดและขึ้นรูปในป้ายหาเสียงได้ รวมถึงไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ย้ำว่าพรรคไทยรักษาชาติจะต้องยุติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเมืองรวมถึง ป้ายข้อความการหาเสียงในช่องทางต่างๆ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุด้วยว่า กรณีผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้รับทราบที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ การดำเนินคดีพรรคไทยรักษาชาติ ที่รวดเร็วเนื่องจากมีกหลักฐานครบถ้วนซึ่งเป็นหลักฐานเอกสารของพรรคไทยรักษาชาติในวันที่ยื่นรายชื่อผู้เสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ปรากฏเป็นพยานหลักฐาน […]

error: