‘หมอประสิทธิ์’ ออกประกาศลุยฟ้อง คนที่วิจารณ์ “คณบดีฯศิริราช – บุคลากรคณะฯ”

Advertisement “นพ.ประสิทธิ์” ในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามในประกาศ ใช้มาตรการทางกฎหมายดับคนที่วิจารณ์ ผู้ที่กล่าวหาให้ร้าย ติดป้ายด่าในคณะ วานนี้ (5 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกประกาศของคณะฯ หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ สื่อโซเชียล อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะ หรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล” Advertisement โดยระบุว่า ตามที่คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไปให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลด้านวิชาการ ตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำงาน แต่ปรากฏฎว่า มีการแสดงความเห็นส่วนบุคคลหรือของกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจนมีการใช้พื้นที่ภายในคณะฯ ติดประกาศข้อความพาดพิงถึงคณาจารย์ โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเนื้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมไปถึงมีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นและการแสดงออกส่วนบุคคล บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนความเสียหายต่อคณะฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล […]

error: