เบี้ยประชุมโบนัสปีละ 7.8 ล.! ทรัพย์สิน ‘ประภาศ’ อธิบดีกรมบัญชีกลาง-ภรรยา 345.3 ล.

Advertisement เปิดทรัพย์สิน‘ประภาศ คงเอียด’ อธิบดีกรมบัญชีกลางคนปัจจุบัน ก่อนพ้นตำแหน่ง 345.3 ล. พร้อมเมียนอกสมรส แจ้งมีรายได้ปีละ 10 ล. เฉพาะ เบี้ยประชุม โบนัส 7.8 ล. มากกว่า ‘กุลยา ตันติเตมิท’ Advertisement นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการว่าที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมีทรัพย์สินร่วมกับสามี (นักธุรกิจ) 160.4 ล้านบาท รายได้ต่อปีโดยประมาณ 4,500,000 บาท อธิบดีกรมบัญชีกลางคนปัจจุบันซึ่งกำลังพ้นตำแหน่ง ทรัพย์สินเท่าไหร่? นายประภาศ คงเอียด ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่งปัจจุบัน ณ วันที่มีหน้าที่ต้องยื่น บัญชีฯ อธิบดีกรมบัญชีกลาง วันที่ 10 พ.ค.2564 ทรัพย์สิน 16,917,109.18 บาท จำแนกเป็น เงินฝาก 4 บัญชี 4,205,434.85 บาท […]

error: