กระทรวงพาณิชย์ปลุกกระแสวัยรุ่นบริโภคข้าวไทย เหตุคนไทยกินข้าวน้อยลง

Advertisement 27 พ.ย. 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบของสังคมเมือง ความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น Advertisement โดยเมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี แต่ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กิโลกรัม ต่อคนต่อปีเท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 พ.ย. กรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ที่สามย่านมิตรทาวน์ กทม. เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย […]

error: