สุดอึ้ง พบ ขรก.เบิกเงินไปจ่าย’ค่าฟิตเนส’ อ้าง’ทำกายภาพบำบัด’ กรมบัญชีกลางชี้’ทำไม่ได้’

Advertisement   Advertisement กรมบัญชีกลางยันชัดทำไม่ได้! หลังพบ ขรก.-ผู้มีสิทธิสวัสดิการ ออกกำลังกายในฟิตเนส อ้างเป็นการกายภาพบำบัด เบิกจ่ายเงินจากราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วน ขอให้สถานพยาบาลงดเว้นการส่งใบเบิกจ่ายแล้ว ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อต้นเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับบริการในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง และขอให้สถานพยาบาลงดเว้นการส่งเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรง Advertisement กรณีนี้สืบเนื่องจากที่กรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับเปลี่ยนระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่ง พบว่า สถานพยาบาลได้เปิดให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) และให้ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวที่มีน้ำหนักเกินปกติ หรือมีไขมันในเส้นเลือดสูง เข้าใช้บริการ และดำเนินการส่งเบิกค่าใช้จ่ายของ Fitness Center ในระบบเบิกจ่ายตรง โดยจ้างรายละเอียดในการเบิกจ่ายตรงว่า เป็นการทำกายภาพบำบัดนั้น กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 […]

error: