กรุงเทพฯ เตรียมเปิดสอบข้าราชการจำนวน 112 อัตรา

Advertisement ข่าวดี ! กรุงเทพมหานคร  เตรียมเปิดสอบข้าราชการกรุงเทพฯ จำนวน 112 อัตรา  รับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 Advertisement   [ads=center] กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น "ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ"  Advertisement   หลังคณะกรรมการพิจารณาการสอบแข่งขันฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 วาระที่ 2 เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้   เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 12 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น – ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง – ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง   ประกอบด้วย ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 40 […]

error: