กกต.แจงกฎเหล็ก180วัน ร่วมงานแต่ง-งานศพได้ แต่ใส่ซองไม่ได้

Advertisement เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จว.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงให้ กกต.จังหวัดแต่ละจังหวัด ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และชี้แจงพรรคการเมืองให้เป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหาเสียงช่วง 180 วันก่อนสภาครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 Advertisement นายแสวงกล่าวว่า ทาง กกต.จังหวัด จะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างแรก คือ ต้องรู้กฎหมายให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ประสงค์จะสมัคร และพรรคการเมือง รวมทั้งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าป้ายแบบนี้ถูกหรือไม่ ซึ่งการใช้ดุลพินิจจะต่างกันนั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงแต่ละป้ายคือข้อความในป้ายแตกต่างกัน จึงทำให้วินิจฉัยแตกต่างกันได้ ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักงาน กกต.จึงจำเป็นต้องชี้แจงลงไปในรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางให้ กกต.จังหวัด ได้พิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นายแสวงกล่าวต่อว่า ได้มีการชี้แจงเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่ง พรรคการเมืองและผู้สมัคร สรุปคือ 1.ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองสามารถไปร่วมงานประเพณีต่างๆ […]

error: