ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ถอนฟ้อง “ดร.กุลลดา” ในคดีไขข่าว “ขุนศึกฯ”

Advertisement 20มิ.ย.66 ที่ศาลเเพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในคดีที่ ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต เป็นโจทก์ฟ้องนายณัฐพล ใจจริง ในฐานะผู้เขียนวิทยานิพนธ์ “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500)” ซึ่งภายหลังได้ปรับมาเป็นหนังหนังสือ “ขุนศึก ศักดินา และ พญาอินทรี” ฟ้าเดียวกัน , ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด อดีตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายชัยธวัช ตุลาธน , นางสาวอัญชลี มณีโรจน์ ในฐานะหุ้นส่วนสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน และนายธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เป็น จำเลยที่ 1-5 ในฐานความผิดละเมิดไขข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความจริง Advertisement   โจทก์ฟ้องว่ามีข้อความในหนังสือดังกล่าว จำเลยร่วมกระทำบิดเบือนข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์โดยนำข้อความเท็จมาจัดทำเอกสารไขข่าวเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อกล่าวหาให้ร้ายสถาบันและปั้นแต่งความเท็จใส่ความสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ซึ่งเป็นการบิดเบือนทำลายชื่อเสียงของต้นราชสกุลรังสิต เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 50,000,000 บาท Advertisement   นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทีมทนายความของ ดร.กุลลดา […]

error: