งานวิจัยเผยขึ้นภาษีน้ำตาล รัฐประหยัดงบรักษาโรคกว่า121ล้าน

Advertisement จากกรณี 1 เมษายน 2566 เริ่มเก็บภาษีน้ำตาลเฟส 3 ตามกำหนด นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล โชว์งานวิจัยยืนยัน รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีในการรักษาโรคได้ถึง 121.4 ล้านบาท ขณะที่ปีสุขภาวะตลอดชีพของประชากรเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 2 สัปดาห์ต่อคน เป็นปีสุขภาวะที่ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่เป็นโรค Advertisement ทันตแพทย์หญิง(ทพญ.)ปิยะดา ประเสริฐสม กรรมการสมาคมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวถึงความคืบหน้าการเก็บภาษีน้ำตาล เฟส 3 ในเดือนเมษายน 2566 ว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลที่จริงจังเก็บภาษีน้ำตาล และหากรัฐบาลเก็บภาษีน้ำตาลตามขั้นตอนจะทำให้แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการทางภาษีแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลลดลง ซึ่งได้ผลดีต่อสุขภาพ “ที่ผ่านมาเครือข่าย สนับสนุนงานวิจัยเรื่องมาตรการภาษีกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานวิจัยที่ออกมาก็ชี้ชัดว่า ตั้งแต่ปี 2561 เริ่มจัดเก็บภาษีความหวาน หรือภาษีน้ำตาลช่วงที่ 1 จนปี 2562 จัดเก็บภาษีความหวานช่วงที่ 2 พบว่า ภาพรวมรายได้ภาษีของประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าการขึ้นภาษีจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกในปีแรกๆ […]

error: