คมนาคมไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ กทม.รถใหญ่เริ่ม40 รถติดนาทีละ3บาท

Advertisement 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทน 4 สมาคมแท็กซี่ หารือเกี่ยวกับการขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ให้สอดคล้องกับต้นทุน และค่าครองชีพในปัจจุบัน Advertisement โดยมติที่ประชุมครั้งนี้ เห็นชอบแนวทางการปรับขึ้นค่าแท็กซี่ตามที่ ขบ. และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกฝ่าย สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่ มีดังนี้ ระยะทาง 1 กม. แรก – รถเล็ก (เครื่องยนต์ 1,600-1,800 ซีซี) ราคา 35 บาท – รถใหญ่ (เครื่องยนต์ 2,000 ซีซี) ราคา 40 บาท ระยะทาง 2-10 กม. – รถเล็ก / รถใหญ่ […]

error: