เจอกับตัว! ‘หญิงหน่อย’ ขายข้าวเองกับโรงสี ขาดทุนทันทีไร่ละพัน

Advertisement  “สุดารัตน์” เอาข้าวไปขายเอง พบขาดทุนกว่าไร่ละพัน จับเข่าล้อมวงฟังปัญหาเกษตรกร หาทางแก้ 3 ปัญหาสำคัญ ทั้งปัญหานำ้ท่วม-แล้งซ้ำซาก ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำ Advertisement ที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัครสส. ได้เกี่ยวข้าวร่วมกับชาวนา และนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวได้ ไปขายยังโรงสีด้วยตนเอง โดยนำข้าวเปลือกจำนวน 1,920 กิโลกรัมไปขาย ซึ่งโรงสีรับซื้อในราคา 8.70บาทหลังหักความชื้นและสิ่งเจือปน ที่ความชื้น 27%ได้รับเงินสุทธิ 16,704 บาท เป็นตัวเลข ที่หักลบจากต้นทุนการผลิตแล้วพบว่าขาดทุนทันที กว่าไรละ1,000บาท แม้ราคาดังกล่าวจะรับซื้อสูงกว่าปกติ เพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ตาม ดังนั้นการเร่งลงไปดูแลเกษตรกร โดยเร็วจึงเป็นเรื่องด่วนที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนฐานใหญ่ของประเทศ ต่อจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ และนายชัชวาลได้เปิดเวทีล้อมวง รับฟังความทุกข์ ของพี่น้องชาวนาภาคอีสาน โดยเชิญทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำ สหกรณ์ ผู้นำวิสาหกิจชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนความทุกข์ยาก สะท้อนปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขทั้งปัญหาเรื่องน้ำ […]

error: