ลาไปงานศพพ่อ 8 วัน ดันโดนบริษัทเชิญออก บอกขาดงานหลายวัน

Advertisement 16 พ.ย. ที่ผ่านมา สมาชิกพันทิปหมายเลขหนึ่งได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับบริษัทว่า เธอทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในย่านปทุมธานี ซึ่งทำงานมาได้ 7 เดือนแล้ว Advertisement ในวันที่ 7 พ.ย. พ่อของเธอได้เข้าโรงพยาบาล ปั๊มหัวใจ 4 รอบแต่อาการไม่ดีขึ้น เธอจึงขอลางานในวันที่ 7 และ 8 ซึ่งบริษัทให้เป็นการขาดงานและหักเงิน ต่อมาวันที่ 9 พ.ย. พ่อได้เสียชีวิตลง เธอจึงขอลายาวเพื่อจัดการงานศพของพ่อ โดยเธอแจ้งฝ่ายบุคคลไปว่า จะกลับมาทำงานในวันที่ 16 พ.ย. แต่ในวันที่ 15 พ.ย. ฝ่ายบุคคลได้โทร.มาแจ้งเธอว่าทำหนังสือเชิญออกไว้แล้ว ให้เหตุผลว่า “หยุดงานหลายวัน” และไม่มีค่าชดเชยอะไรให้เลย Advertisement หลังจากได้ยิน เธอก็ไม่เข้าใจเหตุผลข้างต้นเป็นอย่างมาก เธอลางานตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 15 พ.ย. รวมทั้งหมด 8 วัน แต่เธอลาเพราะความจำเป็น เธอควรทำอย่างไรดี เจอแบบนี้สามารถฟ้องบริษัทได้หรือไม่? ด้านความคิดเห็นของชาวเน็ต ส่วนใหญ่มองว่าเจ้าของกระทู้มีเหตุผลในการลา เป็นเหตุสุดวิสัยและจำเป็นจริง […]

error: