พนง.โรงงานปราจีนฯ ยังรอคำตอบผู้บริหาร ขอโบนัส 6เดือน+2หมื่น

Advertisement 10 ธ.ค. 2565 – ที่หน้า บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี หนุ่มสาวฉันทนา สหภาพแรงงานฮิตาซิ มากกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เรียกร้องบริษัทเรื่องโบนัส แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน Advertisement โดยพนักงานรอฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร หลังจากได้ยื่นหนังสือเรียกร้องขอเพิ่มโบนัสประจำปี ซึ่งหนังสือข้อเรียกร้องโบนัสประจำปี 2565 พนักงานยื่นขอจำนวน 6 เดือน + 20,000 บาท และเงินชดเชยให้กับพนักงานกรณีสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาอีก 10,000 บาท Advertisement นายวรรณศิริ ศรีไกรชิโนรส ประธานสหภาพแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่ทางสหภาพได้ทำหนังสือเพื่อขอโบนัสประจำปี 2565 ซึ่งทางสหภาพคิดว่า เราพนักงานสมควรที่จะได้โบนัสประจำปีตามที่เสนอไป แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบจากทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทยอมทำตามข้อเสนอแค่บางข้อ จึงขอใช้เวทีนี้เพื่อรอฟังการชี้แจง หากยังไม่มีการชี้แจงจากผู้บริหาร วันที่ 13 ธ.ค. สหภาพแรงงานและพนักงานจะมารอฟังการเจรจาและชี้แจงอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 พวกเราพนักงานเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมาย […]

error: