อ.จุฬาฯ เปิดข้อกม.เตือน ร้องเรียนเท็จ ขวางประกาศผลเลือกตั้ง โทษหนัก คุก5-10ปี

Advertisement เมื่อวันที่ 30 พ.ค. รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนข้อความแสดงความเห็นถึงข้อกฎหมายพรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น เตือนว่า การ “คนร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องรับผิดชอบข้อฟ้องร้องของตนเองด้วย กฎหมายไม่ได้ปล่อยให้ร้องได้เรื่อยเปื่อย หากพบว่าเป็นการกลั่นแกล้ง เพื่อไม่ให้มีการประกาศผลเลือกต้ัง มีโทษจำคุก 5-10 ปี ปรับ 1-2 แสน และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 20 ปี (มาตรา 118 วรรค 2 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562)” รศ.สิริพรรณ ระบุ Advertisement ด้าน ไกรภพ จันทร์ดี หรือ กบ ไมโคร มือกีตาร์ชื่อดังของไทย สมาชิกของวงไมโคร เข้าไปแสดงความเห็นขอบคุณ รศ.สิริพรรณ ระบุว่า “บนโลกนี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ความเที่ยงตรงได้ ปฐมเหตุที่แท้จริงเกิดจากเราไม่สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงในระบบตรวจสอบได้ ยิ่งถ้าผู้มีอำนาจใช้การอุปถัมภ์จัดวางคนเข้าสู่องค์กรเหล่านี้ได้ เราก็จะได้เห็นกรณี”คนของใครตรวจสอบใคร”เกิดขึ้นเสมอๆ และได้แต่หวังว่าการตรวจสอบแต่ละครั้ง กลุ่มอุปถัมภ์นิยมจะไม่แผลงฤทธิ์ […]

error: