ก่อนจะใส! เปิดภาพชุด ขยะพลาสติกอัดแน่นคลองน้ำดอกไม้ จรัญสนิทวงศ์

Advertisement สำนักงานเขตบางกอกน้อย เผยแพร่ภาพชุด กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดเก็บขยะ และวัชพืชในคลองน้ำดอกไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา Advertisement ดังนี้ Advertisement   ข่าวจาก : มติชน

ลดขยะพลาสติกในประเทศ! คลังเล็งให้ห้างสรรพสินค้า-ซุปเปอร์มาร์เก็ตเก็บค่าถุงจากลูกค้า

  กระทรวงการคลัง ชงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต เก็บค่าถุงพลาสติกใบละ 1-2 บาทจากลูกค้า หวังลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ 30 ก.ย.61 นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงการออกมาตรการจูงใจในการลดหรือเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก กล่องโฟม หรือวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ และช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการเพื่อเสนอให้กระทรวงทรัพยากรฯไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่ โดยแนวทางที่กระทรวงการคลังได้เสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณานั้น ได้มีการเสนอให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกรายใหญ่ เรียกเก็บเงินการขอใช้ถุงพลาสติกจากลูกค้าใบละ 1-2 บาท ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ที่ลูกค้าจะต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกเพิ่มหากต้องการใช้ไว้ใส่ของที่ซื้อ โดยมาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการเตรียมตะกร้า กระเป๋า หรือถุงผ้า ก่อนไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าแทน โดยหากมีการใช้จริงจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้มาก เพราะปริมาณถุงพลาสติกที่ใช้จากร้านค้าถือมีสัดส่วนการใช้พลาสติกมากของประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ยังต้องรอการพิจารณากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แต่ขณะเดียวกันอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดการทำธุรกิจของตัวเอง เนื่องจากปกติคนไทยจะเคยชินกับการได้ใช้ถุงพลาสติกฟรี แต่หากมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจเลือกไปซื้อสินค้าในร้านค้าอื่นที่ให้ถุงพลาสติกฟรีแทนได้ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องรถกระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาอีกครั้ง […]

error: