นิวซีแลนด์เล็งเก็บค่ามลพิษจากการปศุสัตว์ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Advertisement นิวซีแลนด์เตรียมเรียกเก็บค่ามลพิษจากปศุสัตว์ อย่าง แกะและวัว เล็งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ นิวซีแลนด์เตรียมกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่กำหนดให้เกษตรกรจ่ายค่ามลพิษจากปศุสัตว์ หลังจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ร่างมาตรการกำหนดค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษทางการเกษตรของฝูงแกะ วัว ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ Advertisement ปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีประชากรทั้งประเทศราว 5 ล้านคน ขณะที่วัวอยู่ที่ 10 ล้านตัว และแกะอีก 26 ล้านตัว Advertisement ภายใต้ร่างแผนที่จัดทำโดยรัฐบาลและตัวแทนผู้ทำฟาร์ม เกษตรกรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซของปศุสัตว์ นับตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป โดยราคาค่าก๊าซจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระยะสั้นและระยะยาวจะแตกต่างกันออกไป ถึงแม้จะใช้ระบบกำหนดราคาเดียวกันในการคำนวณปริมาณก๊าซก็ตาม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบข้อเสนอลดค่าธรรมเนียมให้กับเกษตรกรที่พยายามลดการปล่อยก๊าซ ด้วยการใส่วัตถุเจือปนอาหารในอาหารสัตว์ หรือปรับฟาร์มเลี้ยงสู่ระบบวนเกษตร เพื่อชดชยการปล่อยมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ สำหรับรายได้ทั้งหมดจากโครงการ จะนำไปส่งเสริมด้านงานวิจัย งานพัฒนาและบริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ทั้งนี้ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแผนดังกล่าว คาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนธันวาคมปีนี้   ข่าวจาก : PPTV Online

error: