ก้าวไกลอยุธยา-ปีกแรงงานก้าวไกล ช่วย411แรงงาน เร่งเยียวยาด่วน ปมถูกนายจ้างบริษัทดังเลิกจ้าง

Advertisement 22 พฤษภาคม นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ว่าที่ ส.ส.เขต1 อยุธยา จากพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นานสุเทพ อู่อ้น ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล (ภาคแรงงาน) ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนลูกจ้าง และนายจ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จากประเด็นปัญหาของพี่น้องแรงงานกว่า 411 ชีวิตที่ถูกบริษัทชื่อดังระดับโลก บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา บอกเลิกจ้างกระทันหัน Advertisement โดยฝ่ายแรงงานอ้างว่า ทางบริษัทให้พนักงานเซ็น เอกสารสละสิทธิ์อย่างไม่เต็มใจ เนื่องจากมีการใช้สถานการณ์ในการบีบบังคับ ขู่เข็ญ ให้ต้องยอมเซ็นเอกสารสละสิทธิ์และการเยียวยาพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เพียงพอสำหรับพนักงาน ที่หลังจากนี้จะสูญเสียรายได้ที่ใช้เลี้ยงดูครอบครัว ไปอย่างกะทันหัน แต่รายจ่ายยังคงเหมือนเดิม และนี้คือความทุกข์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน Advertisement นาย ทวิวงศ์ เปิดเผยว่า อยากเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เร่งเข้าช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องแรงงานโดยด่วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทวงสิทธิ์การเยียวยาจากบริษัท และการเยียวยาจากรัฐ การเร่งจัดหางานใหม่ เพื่อให้พี่น้องแรงงานได้สามารถใช้ชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวต่อไปได้ […]

error: