ออมสิน ปล่อยกู้ 7แสน ช่วยลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขเลย

Advertisement ออมสิน ออกสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ ให้กู้รายละ 700,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติได้ที่นี่ Advertisement วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบวงเงินกู้ให้สูงถึง 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ คุณสมบัติผู้กู้ – ณ วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป – ณ วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกัน – ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน – ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้ วัตถุประสงค์การกู้เงิน – เพื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. เดิม – เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน ประเภทเงินกู้ – เงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงินให้กู้ – […]

error: