สนามบินแม่ฟ้าหลวง แจงเหตุกู้ล่าช้าเพราะซับซ้อน ต้องทำตามมาตรฐานไอเคโอ

Advertisement วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท.ออก News Release ฉบับที่ 8: ขอชี้แจงกรณีความล่าช้าในการบริหารจัดการกรณีเครื่องบินลื่นไถลออกจากทางวิ่ง โดยระบุว่า Advertisement 1.ความล่าช้าการเคลื่อนย้ายอากาศยาน ตามมาตรฐานสากล องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO กำหนดไว้ตาม ICAO DOC 9137 part 7 ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายอากาศยาน ในบริบทหน้าที่เคลื่อนย้ายอากาศยานไว้ดังนี้ ผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน full Responsibility กำหนดให้เป็นเจ้าของอากาศยานหรือสายการบินที่มีหน้าที่หลักในการเคลื่อนย้ายโดยท่าอากาศยาน จะมาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องของการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายอากาศยานนั้นได้กำหนดไว้ใน DOC 9137 ICAO เช่นกัน ในกรณีนี้ผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน คือสายการบินโดย License Engineer ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ เครื่องบินแบบที่เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะ ซึ่งทราบถึงจุดต่าง ๆ ในการโยง การยึด การยก ในการเคลื่อนย้าย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม Advertisement […]

error: