ล้านละ 1,500 “ออมสิน” จัดให้กู้ซื้อบ้าน กู้สร้างบ้าน กู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน

Advertisement เพื่อนแท้ของคนอยากมีบ้าน ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม กับสินเชื่อเคหะ “ออมสิน” ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 Advertisement ความต้องการมีบ้านเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี “ออมสิน” เข้าใจและรู้ซึ้งจึงจัดให้สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วย เงื่อนไขสบาย ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ​​งบ้านที่เดียวครบ ปลอดการชำระ เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก) หลังจากนั้น ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีอาชีพและรายได้แน่นอน การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้ หมายเหตุ […]

error: