ธอส.เตรียมเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 รับรหัสขอสินเชื่อบ้านประกันสังคมอีกครั้ง

Advertisement นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 1.99% ต่อปี Advertisement โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 66 มีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อแล้ว 17,361 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติแล้วคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 16,711 ล้านบาท ซึ่งจากความสนใจที่มีเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ธอส.จึงเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ในวันที่ 8 พ.ค. 66 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 31 พ.ค. 66 […]

error: