เผยคนไทยติด 1ใน5 “โรคไต”สูงสุด มี8อาหารต่อไปนี้เสี่ยงโรค

Advertisement 9 มี.ค. 2566 – นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันไตโลก ไทยมีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 11.6 ล้านคน โดยมากกว่า 1 แสนคนต้องล้างไต Advertisement จากรายงานของ USRDS พบว่า ไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงสุด การป้องกันทำได้ด้วยการลดบริโภคโซเดียม ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ไม่ควรรับโซเดียมเกิน 600 มิลลิกรัมต่อมื้อ แต่ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มบริโภคโซเดียมมากเกินไป อาจมาจากความชอบกินอาหารเค็ม ติดรสเค็ม หรือไม่รู้ส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมในอาหาร หากกินเค็มมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และ โรคไตเรื้อรัง 8 ประเภทอาหารที่เสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมเกินมีดังนี้ Advertisement 1. ผงชูรส ผงปรุงรส ซุปก้อน ผงฟู ซอสต่าง ๆ […]

error: