คนไทยติดหวานหนัก กินน้ำตาล25ช้อนชา/วัน สสส.ออกเกณฑ์หวานน้อย ไม่เกิน 2ช้อนชา

Advertisement 12 ต.ค.65 น.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผอ.อาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำรวจพบคนไทยกินน้ำตาลมากถึง 25 ช้อนชา/วัน เกินกว่าที่องค์การอนามัย (WHO) กำหนด คือ ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา/วัน ซึ่งอาจมาจากรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยกินอาหารและเครื่องดื่มที่หวานเกินเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นถึง 4 เท่า ส่งผลให้คนไทย 75% ป่วยและเสียชีวิตจากโรค NCDs และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี Advertisement โดยข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ปี 2562 พบว่า เฉลี่ยแต่ละวัน คนไทยดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเฉลี่ยกว่า 3 แก้ว โดยเฉพาะค่านิยมการบริโภคเครื่องดื่มชงเย็น เช่น กาแฟ ชานมไข่มุก รวมถึงน้ำแต่งรสชนิดต่างๆ ที่มีวัตถุดิบให้ความหวานแตกต่างกัน น.ส.สุพัฒนุช กล่าวว่า แม้ตอนนี้คนในสังคมไทยเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยการสั่งหวานน้อย เวลาสั่งเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น แต่สูตรเดิมของแต่ละร้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10 ช้อนชา แม้ปริมาณความหวานจะลดลง 50% […]

error: