ครบ15วัน เจ้าของที่ดินรื้อกำแพงสูงเสร็จ100% ขุดดินห่าง4.5เมตร คืบเล็กน้อย

Advertisement ครบกำหนด 15 วัน เจ้าของที่ดินรื้อกำแพงสูงท่วมมิดหลังคาบ้านเสร็จแล้ว 100% ส่วนขุดดินห่างจากกำแพงกันดิน 4.5 เมตร คืบหน้าเล็กน้อย ขณะที่ชาวบ้านพอใจระดับหนึ่ง ความคืบหน้ากรณีสื่อมวลชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงถมที่ พร้อมสร้างกำแพงสูงมิดหลังคาบ้าน รวม 10 หลัง โดยบ้านทั้ง 10 หลัง สร้างอยู่ฝั่งซ้ายมือภายในซอยร้านอาหารครัวภักดี ท้องที่หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Advertisement ต่อมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลลาดหญ้า ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลตรวจสอบดังนี้ 1.ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างกำแพงกันดิน ตามมาตรา 21 และในการก่อสร้างรั้วตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีฐานรากซึ่งอาจเป็นเหตุอันตรายกับบุคคลที่อยู่ข้างเคียง จึงมอบหมายให้เทศบาลตำบลลาดหญ้าในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนรั้วออก ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร […]

error: