มีผลแล้ว! กำหนดความเร็วบนทางด่วน ขับได้ไม่เกิน100 กม./ชม. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

Advertisement การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยกฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ, รถบรรทุก และรถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ที่ใช้ทางด่วนทั้งทางยกระดับและระดับดิน ดังนี้ Advertisement ความเร็วบนทางด่วน “ทางยกระดับ” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม. รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม. กำหนดความเร็ว “ระดับดิน” Advertisement รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) […]

error: