62กำนัน-ผญบ.เมืองฮอด รวมพลังคัดค้านผันน้ำยวม ชี้ชัดชาวบ้านไม่ต้องการ

Advertisement 2 มี.ค.2566 นายวิรัช อ้ายจาง กำนันตำบลนาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมประจำเดือน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สมาชิกชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.ฮฮด รวม 62 คน ร่วมกันลงนามจดหมาย เรื่องขอแสดงจุดยืนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล (แนวผันน้ำยวม) Advertisement โดยขอให้เพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยุติการดำเนินการทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยยื่นหนังสือผ่าน นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด นายวิรัช กล่าวว่า จดหมายดังกล่าวเป็นมติเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ฮอด เนื่องจากชาวบ้านต่างมีข้อคิดเห็นตรงกันชัดเจนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและคัดค้านต่อโครงการ และขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการ 1.ขอให้ยุติโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล (แนวส่งน้ำยวม) หรือ โครงการผันน้ำยวม ของกรมชลประทาน 2.ขอให้เพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล (แนวผันน้ำยวม) ของกรมชลประทาน 3.ขอให้ยุติการดำเนินการใดๆทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล (แนวส่งน้ำยวม) อาทิ โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น กำนันตำบลนาคอเรือ […]

error: