โซเชียลแชร์ภาพ กำนันเทลำไยทิ้งหน้าล้ง หลังพบราคาดิ่งลงเหว

Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โซเชียลแชร์ภาพ เกษตรกรชาวสวนลำไย ใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระบายความอัดอั้นตันใจจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ด้วยการเทลำไยทิ้งหน้าโกดังรับซื้อ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลมาช่วยเหลือ โดยชาวสวนในภาพคือ นายสมิง ถนอมบุญ กำนัน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว ที่นำลำไยไปขายให้กับโกดังรับซื้อและพบว่าราคาลำไยเบอร์เอ ที่นำไปขายเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท จึงเกิดความเครียด ตัดสินใจเทลำไยทิ้ง Advertisement Advertisement นายสมิง ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า ชาวสวนลำไยใน อ.พร้าว กำลังเดือดร้อนหนัก ราคาลำไยดิ่งเหว เบอร์เอเอจากกิโลกรัมละ 25 บาท เหลือ 18 บาท ส่วนเบอร์เอจาก 10 กว่าบาท เหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท ขายไปก็ไม่คุ้มทุนเพราะค่าจ้างเก็บก็ตกกิโลกรัมละ 3 บาท ไม่รวมกับต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง แม้กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาชดเชยให้กิโลกรัมละ 1.50 บาท ก็ยังไม่คุ้มทุน ส่วนที่เทลำไยทิ้งเพราะต้องการให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพราะปีนี้ชาวสวนลำไยเดือดร้อนหนักจนหมดหนทางแล้ว.   […]

error: