กำนันรวมพลค้านการยกเลิกตำแหน่งในเขตที่ยกระดับเป็นเทศบาล ชี้ประชาชนจะเดือดร้อน

Advertisement   Advertisement 13 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง หมู่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เดินทางมารับหนังสือคัดค้านการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต่างๆจาก พ.ร.บ.ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกลุ่มสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี ที่มารวมตัวกันประมาณ 400 คน นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางสมาคมขอออกแถลงการณ์ในนามกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อน เพราะท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง เทศบาลนครแล้ว ไม่สามารถดำเนินการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้นำพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4 มาตรา 12 […]

error: