พาณิชย์ขึ้นทะเบียนจีไอ ‘กาแฟเขาทะลุ-กล้วยเล็บมือนางชุมพร’

Advertisement พณ.ขึ้นทะเบียนจีไอ ‘กาแฟเขาทะลุ-กล้วยเล็บมือนางชุมพร’ ผลักดันต่อ ‘ปลาเม็ง’ สุราษฎร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาค นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวขณะลงพื้นที่ จ.ชุมพรและสุราษฏร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ “กาแฟเขาทะลุ” และ “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” เล็ง “ปลาเม็ง” สุราษฎร์ฯ ขึ้นทะเบียน GI Advertisement นายสินิตย์กล่าวว่า พิธีมอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในวันนี้เป็นเครื่องหมายการันตีว่า “กาแฟเขาทะลุ” และ “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” เป็นสินค้าจีไอประจำจังหวัดชุมพร ได้ผ่านการรับรองถึงแหล่งที่มาและคุณภาพ โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จีไอนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นำมาสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน และในท้ายที่สุดสามารถนำไปเป็นของฝากจากจังหวัดชุมพร กระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันกล้วยเล็บมือนางชุมพรสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 70 ล้านบาทต่อปี ส่วนกาแฟเขาทะลุมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดขายกว่า 2 ล้านบาทต่อปี Advertisement นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่พบว่า “ปลาเม็ง” ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นหายากของจังหวัด มีอัตลักษณ์และศักยภาพที่อาจผลักดันให้ขึ้นทะเบียน GI ได้ โดยปลาเม็งมีลักษณะเด่นเป็นปลาเลี้ยงในน้ำจืด มีตัวยาวเรียว […]

error: