กฟภ.เขต3 (ภาคใต้) รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ปวช./ปวส. 24-28เม.ย.66

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566 1. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จังหวัดสงขลา – ปวช. สาขาวิชา การบัญชี – ปวส. สาขาวิชา การบัญชี 2. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จังหวัดสงขลา – ปวช. สาขาวิชา การบัญชี/ การเลขานุการ/พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – ปวส. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด/ การบัญชี/การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/ การจัดการโลจิสติกส์/การจัดการสำนักงาน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ อิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์) Advertisement 3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 […]

error: