(สมัครออนไลน์)กฟผ.รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท 16-31ม.ค.60

Advertisement Advertisement กฟผ. ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560 คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 16-31 ม.ค.60 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ Advertisement Update ข้อมูลล่าสุด 11/01/60 : ตรวจสอบคุณวุฒิ 610 ตำแหน่งว่างได้ที่ลิ้งค์ http://www.thaijobsgov.com/jobs/89688  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครงาน26-30 ก.ย.59

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ [ads] คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ กฟผ. – อายุ 31-40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร – สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ศิลปศาสตร์ สาขาทางด้านสื่อสารมวลชน – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนยังไม่หมดอายุนับถึงวันสมัคร – มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือบิดา มารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง เอกสารประกอบการสมัครงาน – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน […]

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 533 อัตรา (บัดนี้ – 21 ก.พ.57)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 533 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ก.พ.57 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.วิศวกร วุฒิ ป.ตรี ป.โท 2.สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี ป.โท 3.นักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี ป.โท 4.ทันตแพทย์ วุฒิ ป.ตรี 5.เภสัชกร วุฒิ ป.ตรี 6.พยาบาลปริญญา วุฒิ ป.ตรี 7.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิ ป.ตรี 8.นิติกร วุฒิ ป.ตรี 9.นักบัญชี วุฒิ ป.ตรี ป.โท 10.นักคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี ป.โท 11.ผู้ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี 12.วิทยากร วุฒิ ป.ตรี ป.โท 13.ช่าง วุฒิ ปวส […]

error: